Alvin Toffler

We leven in een tijdgewricht waarin zaken fundamenteel aan het wijzigen zijn. Of liever gezegd: waarin we ons als maatschappij doorontwikkelen naar een nieuwe fase.
Ik denk dat het 1981 was dat ik onderstaande passage las waarmee Alvin Toffler hoofdstuk 1 in zijn boek ‘De derde golf’ (Toffler, 1980) begint:

“Ons huidige bestaan beleeft het ontstaan van een nieuwe beschaving en overal zijn met blindheid geslagen mensen bezig dat te verhinderen. Deze nieuwe beschaving brengt nieuwe gezinsmodellen met zich mee; andere wijzen van werken, liefhebben en leven; een nieuw economisch systeem; nieuwe politieke conflicten en bovenal een ander soort bewustzijn. Delen van deze nieuwe beschavingsvorm treffen we nu al aan.

Miljoenen stemmen hun leven inmiddels af op het ritme van morgen. Anderen, dol van angst voor wat de toekomst zou kunnen brengen, besteden al hun energie aan een wanhopige en zinloze vlucht in het verleden, in een poging de stervende wereld die hen eens heeft voortgebracht, nieuw leven in te blazen.

De opkomst van deze nieuwe beschaving is het ingrijpendste gebeuren van deze tijd”.

Kernachtger is het mijns inziens niet te zeggen en anno 2012 nog steeds een actuele beschrijving. Al zijn we wel al verder in dit proces. Op mij maakte deze passage grote indruk.

Mijn mening dat de hudige crisis in de kern veroorzaakt wordt door een opkomend nieuw bewustzijn betreffende ethiek, vindt in deze passage de herkenning, misschien zelfs wel haar grondslag. Het gaat om een nieuwe vorm van beschaving. De passage sluit ook goed aan bij mijn imprint van prof. Heering: ethiek, vorming en onderwijs en de homoviator.
Tegelijkertijd ervaar ik dat de 20e eeuw nog op veel fronten doordendert.
Er is nog veel te schaven aan de huidige beschaving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *