prof. dr. Arnold Cornelis / quotes

De zevende plek van mijn imprints heb ik gereserveerd voor prof. dr. Arnold Cornelis: filosoof, kennistheoreticus en auteur van drie voor mij heel belangrijke boeken. Hij schreef achtereenvolgens: ‘De logica van het gevoel’; ‘De vertraagde tijd’ en ‘Rustpunten van de geest’. Het is voor mij onmogelijk met één passage mijn door Arnold Cornelis veroorzaakte imprint weer te geven. Hij is de imprint zélf.

Imprints zijn ook een vorm van eerbetoon aan mijn leermeesters en -meesteressen. Daarom wil ik hier wel kwijt dat geen ander persoon een grotere invloed op mijn denken en later ook mijn doen heeft gehad, dan Arnold Cornelis. Hij legde o.a. de basis voor de Katarsiaanse pay-off: ‘anders kijken, anders denken, anders doen.’ En voor veel meer diepe inzichten.

Daarom wil ik in deze rubriek Arnold Cornelis zijn plek geven door dertien quotes van hem te publiceren. Ergens in 1998 / 1999 tekende ik ze zelf direct van hem op tijdens een van zijn destijds vermaarde presentaties voor ‘De vertraagde tijd’.
Elke quote is het overdenken waard.

In komende blogs verwacht ik op elke quote apart nog eens in te gaan.
Ik zal starten met een blog over het belangrijkste inzicht dat Arnold Cornelis mij bood.
Ook in de boekenrubriek die in de loop van dit jaar aan dit webblog wordt toegevoegd zullen zijn boeken vanzelfsprekend een prominente plek krijgen.

Overdenk eens:

“Het verborgen programma van de mens is ‘zelf sturen’; ieder mens heeft een uniek verborgen programma.”

“Je kent je verborgen programma via je gevoel.”

“Het sturingsmechanisme van het gevoel is aangeboren
en het gevoel laat je nooit in de steek.”

“Liefde is: inzicht in en zorg voor het verborgen programma.”

Zorg maal zelfsturing is een constante en heet identiteit.”

“Als je geen baas bent in eigen brein kan je het een ander niet gunnen.”

“De school heeft tot taak de kinderen te bevrijden van de angst.”

“De geest vertaalt energie in mogelijkheden;
denken in mogelijkheden geeft energie.”

“Als een mogelijkheid niet wordt gedacht dan bestaat die niet.”

“Rechtspraak is het systeem om te voorkomen dat men leert.”

“Een fataal leerproces is een leerproces waar de oplossing wordt gezocht binnen het systeem waarin het probleem is ontstaan.”

“Macht is het vermogen een beslissing door te drukken, ook als de achterliggende redenen ongeldig zijn.”

“Ware kennis herken je daaraan dat het de mensen gelukkig maakt.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *