Vbnbl 4

 

2.2Leren van binnen naar buiten

 

De essentie van het grote veranderingsproces op het aspect leren is het groeiende inzicht dat leren van binnen naar buiten van veel groter waarde is dan leren van buiten naar binnen. Leren van buiten naar binnen, ofte wel: aanleren. Het onderwijs is sterk in aanleren: iemand iets willen leren waar hij op dat moment eigenlijk niet om vraagt. We weten allemaal dat deze manier van leren weinig succesvol is en veel energie kost. Toch ontbrak ons waarschijnlijk het werkelijke inzicht om er op een andere manier mee om te gaan. Op Pedagogische Academies en Lerarenopleidingen worden vooral de vakken gedoceerd waarin de studenten later zelf les moeten geven.

Aandacht voor de didactiek (‘hoe leer ik dit het beste aan de ander aan’) komt op de tweede plaats, maar de aandacht voor de drijfveren, ambities en verborgen programma’s van leerlingen en studerenden staat nog niet op de derde plaats, terwijl het bovenaan zou moeten staan…

 

Het is natuurlijk ook wel veel gevraagd, want hoe geef je vorm aan ‘leren van binnen naar buiten’? Aan leren dat gestuurd wordt vanuit de lerende, op basis van zijn eigen kennis van zijn verborgen programma, langzaam en stukje voor stukje in de tijd verkregen, in dialoog met anderen. Om daaraan ruimte te kunnen geven moeten we eerst een paar paradigma’s aan de kant zetten.

De eerste is al eerder genoemd: ‘Wij weten wat goed is voor de ander’.

De volgende is: ‘wij weten wat je moet weten om buschauffeur of ingenieur of manager te worden’ (er mag natuurlijk elk beroep worden ingevuld). In bestaande opleidingen zitten teveel onderdelen waarvan de studerende niet of heel moeilijk herkent wat het met het beoogde eindresultaat te maken heeft. En dat is niet alleen een kwestie dat de lerende nog niet voldoende inzicht heeft. Vaak blijken onderdelen heel arbitrair of door de historie zo .gegroeid

Een derde paradigma is: ‘de vakman -in zijn rol als docent- kent de beste leerroute door de leerstof’. U mag dit derde paradigma ook nemen in de variant: ‘de leidinggevende kent de beste carrièreroute voor zijn medewerkers’. Ook op dit punt blijken leergierigen heel goed in staat hun eigen leerweg te bepalen, gedreven door de uitdagingen waar ze voor komen te staan tijdens hun leerweg. En komen ze er zelf even niet uit, dan zijn ze heel goed in staat zelf even de weg te vragen. Dat is heel wat anders dan dat alles voor te programmeren.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *