Vbnbl 6

 

 

Berichten van de keerzijde

 

Het onderwijs van nu verkeert in een vacuüm: op allerlei manieren probeert het onderwijs wel in te spelen op de maatschappelijke trends, maar de grondhouding wordt niet veranderd. Natuurlijk zijn er ook in het onderwijs mensen die inzien dat het verborgen programma van leerlingen en studenten uitgangspunt van het werk zou moeten zijn. Adaptief onderwijs heet dat dan bijvoorbeeld, waarbij de richting van het onderwijs veel meer bepaald wordt door de leerling / student zelf. Aangezien in het voortraject niet is zeker gesteld dat we op het spoor van de ambitie en passie zitten, ontstaat een situatie waarin er veel keuzevrijheid is zonder interne richtinggevers. En het ontbreken van interne richtinggevers leidt logischerwijs tot een groter aantal keuzes van leerlingen die de minste inspanning van hen vragen en waarbij feitelijk ook het minst effectieve leertraject wordt gevolgd. ‘De punten zijn binnen’ is van groter belang dan de leerervaring.

 

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs weten nog niet wat ze na hun studie willen gaan doen. Ze zijn jong en hebben dus nog weinig tijd gehad hun eigen verborgen programma te ontdekken en wij hebben ze er niet echt mee geholpen. Daarmee zijn ze een speelbal voor de goede raad van de ouderen.

“Dat lijkt me wel bij jou passen”, komt nog het dichtst bij de zoektocht naar het verborgen programma en blijft er toch ook nog ver vanaf. Adviezen als: “Naar dat beroep is veel vraag” en “Dat verdient goed” maken de kans op een mislukte keuze alleen maar groter.

 

Voegen we daar nog aan toe dat de bekostiging van ons onderwijs door de overheid vooral in de hogere regionen van ons onderwijs een makkelijke toestroom en veel geslaagden in de hand werken (hoe meer studenten, hoe meer geslaagde studenten, hoe hoger de bekostiging). Het komt de betrouwbaarheid van het diploma niet ten goede.  Ondanks dat en ondanks de inzichten omtrent de betrekkelijkheid van diploma’s en certificaten, is het een bekend feit dat in sommige ondernemingen minstens MBA nodig is voor de hogere functies en doctoraal al niet meer voldoende is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *